top of page
stroke button-45.png
titles-bg-27.png

בדיקות עזר

titles-bg-48.png

CT ראש: סריקת טומוגרפיה ממוחשבת של הראש מדגימה באופן גס את רקמת המוח ויכולה לתת מושג כללי על אירועים מוחיים גדולים וקטנים שהתרחשו בעבר. ניתן להדגים בבדיקת הCT את הנזקים הנגרמים ממחלת כלי דם קטנים בדרגת חומרה בינונית ומעלה. כמו כן ניתן להדגים אוטמים מוחיים קטנים וגדולים שנגרמו במנגנונים שונים. גודל האוטם ומיקומו מכוון למנגנון המשוער של היווצרותו והתאמת טיפול ובירור.

CTA של הראש והצוואר: טומוגרפיה ממוחשבת עם הזרקת חומר ניגוד בפרוטוקול הדמיית כלי דם, מדגימה ביעילות וברגישות רבה את כלי הדם התוך מוחיים, לרבות חסימות, היצרויות ואי סדירויות במהלך העורקים. כמו כן ניתן להדגים את ורידי המוח אם עולה חשד להפרעה בניקוז הורידי המוחי כתוצאה מקריש דם חוסם. עורקי הצוואר מודגמים ב-CTA באופן מיטבי וניתן להדגים באמצעות בדיקה זו היצרויות וחסימות בעורקים אלו ולאפיין את סיבתם. סריקת ה-CTA יכולה לאפיין טרשת עורקים והסתיידויות בדרגות חומרה שונות ויכולה להדגים בצורה טובה את הפלאק הטרשתי ולהעריך את תרומתו למנגנון השבץ.

אנגיוגרפיה באמצעות צנתור מוח: במקרים מיוחדים בהם דרושה הדמיה מיטבית של כלי הדם התוך גולגלתיים, מתבצע צנתור מוח במהלכו מוזרק חומר ניגוד ישירות לעורקי המוח המצולמים בו זמנית באמצעות קרני רנטגן. צנתור מוחי אבחנתי הוא השיטה הרגישה ביותר לאבחון הפרעה בזרימת הדם המוחית אך מאחר ומדובר בפעולה פולשנית הכרוכה בסיכון מסוים, היא שמורה למצבים מיוחדים בהם שיטות ההדמיה האחרות אינן מספיקות בכדי להגיע לאבחנה.

דופלקס עורקי צוואר: אולטראסאונד דופלר של עורקי הצוואר הינה בדיקה בלתי פולשנית, שאינה כרוכה בקרינה או בהזרקת חומר זר לגוף, והיא בדיקה יעילה ובטוחה להדגמת עורקי הצוואר, בעיקר בחשד להיצרות עורק צווארי. הבדיקה מדגימה הפרעות זרימה הנגרמות כתוצאה מהיצרות או חסימת עורק צווארי ויכולה אף להדמות פלאק טרשתי ולהעריך את מאפייניו. לעיתים מבוצעת בדיקה זו ומאבחנת היצרות עורק צווארי כשבדיעבד מסתבר כי לא מדובר בשבץ מוחי הקשור לעורק זה או שלא מדובר בשבץ מוחי כלל. במצבים אלו יש להיוועץ בנוירולוג שבץ / כירורג כלי דם בכדי להגיע להחלטה מושכלת לגבי הצורך שבטיפול במצבים אלו (היצרות א-סימפטומטית)

דופלקס טראנס קרניאלי: אולטראסאונד המוצמד לגולגולת מדגים את הזרימה בעורקי המוח בצורה בלתי פולשנית ויכול לאפיין היצרויות ללא צורך בהזרקת חומר ניגוד. הבדיקה שמורה למצבים בהם יש לעקוב באופן מיידי, זמין ולעיתים מתמשך אחר היצרויות בכלי הדם התוך גולגלתיים.

MRI מוח: סריקת תהודה מגנטית של המוח היא הבדיקה הטובה ביותר והרגישה ביותר להדמיית רקמת המוח. סריקת MRI מדגימה אירועי שבץ מוחי זעירים וגדולים כאחד שאירעו בעבר הרחוק או הקרוב, ונותנת מושג טוב לגבי הסיכון לשבץ מוחי עתידי ולגבי מנגנון השבץ על פי מיקומו במוח. פעמים רבות מבוצעת סריקת MRI מסיבות שונות (בירור כאבי ראש או תלונות שאינן מתיישבות לכדי סינדרום נוירולוגי ברור) וזו מאבחנת ממצאים החשודים כאוטמים מוחיים בגדלים שונים ובמיקומים שונים, או לחילופין משקעי דם המעידים על סיכון מוגבר לדמם תוך מוחי עתידי. במצבים אלו יש להיוועץ בנוירולוג שבץ בכדי להעריך את רמת הסיכון ולהתוות תכנית בירור וטיפול מונע.

bottom of page